Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   úvodní stránka webu    úvodní stránka webu

Seminář „Je archivář historikem?“

Seminář archivářů vysokých škol a vědeckých institucí na téma „Je archivář historikem?“ uspořádala Veterinární a farmaceutická univerzita a Společnost pro dějiny věd a techniky v úterý 14. září 2010 v Brně.

Semináře se zúčastnili zástupci brněnských, ostravských a pražských archivů vysokých škol a dalších vědeckých institucí. Z Brna to byl vedle hostícího Archivu VFU Archiv Masarykovy univerzity a Archiv Vysokého učení technického, z Ostravy Archiv Vysoké školy báňské, z Prahy Ústav dějin UK a Archiv UK, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. a konečně představitelé Národního technického muzea – Archivu a oddělení dějin vědy a techniky, grantů.

Archiváři nad postery prezentujícími základní informace o jejich činnosti, zejména v relacích archivnictví – historiografie, informovali o stavu ve svých institucích, o reálné možnosti historické práce a zájmu o ni. Postery budou vystaveny na mezinárodní konferenci ICA/SUV, pořádané místně Ústavem dějin UK a Archivem UK, Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v.v.i. a Společností pro dějiny věd a techniky a konané v Praze v prostorách Univerzity Karlovy ve dnech 29. září až 3. října 2010 na stejné téma Archivní tradice a praxe. Jsou archiváři historici?

Diskuse ukázala, že se sice archiváři většinou podílejí na prezentaci dějin své instituce, případně i příslušných vědních oborů, ale praktické požadavky jejich zřizovatele a zaměstnavatele jsou obvykle natolik náročné, že je jejich vlastní historická práce bohužel spíše okrajová, byť sami by ji spíše vítali.


Stránka aktualizována: 2010-09-30

© M. Barvík 2008