Tycho Info
Mezinárodní symposium věnované dějinám vědy rudolfínské doby

Tycho Brahe and Prague:
Crossroads of European Science

(Tycho Brahe a Praha: křižovatky evropské vědy)

konané u příležitosti 400. výročí úmrtí slavného astronoma
v Praze 24. 10. 1601

Předběžná informace a výzva pro zájemce

Symposium připravuje Výzkumné centrum pro dějiny vědy (společné pracoviště Archivu AV ČR a UK) ve spolupráci s dalšími institucemi.

Doba konání: Praha 22. 10.--25. 10. 2001.

Symposium se zaměří na tyto okruhy:

A) Tycho Brahe a astronomie 16. – 17. století
B) Rudolfínská Praha jako centrum vědeckého a intelektuálního života
C) Dánsko-české vztahy 1576-1648

Vědecký organizační výbor (Scientific Organizing Committee):

O. Gingerich (Harvard University)
J. R. Christianson (Luth
er College, Iowa)
J. Dobrzycki (PAN, Warszawa)
A. Hadravová (AV ČR, Praha, LOC)
Z. Hojda (UK, Praha)
L. Konečný (AV ČR, Praha)
J. Petráň (UK, Praha/VCDV, Praha)
A. Ph. Segonds (Observatoire de Paris)
M. Šolc (UK, Praha, LOC)

Místní organizační výbor (Local Organizing Committee):

A. Kostlán (VCDV, Praha)
P. Hadrava (AV ČR, Ondřejov)
A. Hadravová (AV ČR, Praha, SOC)
J. Pařez (Strahovská knihovna, Praha)
M. Šolc (UK, Praha, SOC)
M. Svatoš (UK, Praha)
V. Urbánek (AV ČR, Praha).

Jednací řeč: doporučená je angličtina, pokud se rozhodnete přednést svůj příspěvek v jiném jazyku, obraťte se prosím nejprve na pořadatele.Vyplňte prosím a zašlete nám co nejdříve předběžnou registrační přihlášku.

Předběžná registrační přihláška (Pre-Registration Form)

je k dispozici v angličtině na adrese: www.udauk.cuni.cz/tycho nebo zde:

Mám zájem účastnit se symposia "Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science". Zašlete mi prosím další informaci.


Příjmení:
Jméno:
Instituce:
Adresa:
E-mail:
Pokud dáváte přednost jiné formě kontaktu, uveďte jej prosím:


Telefon:
Fax:
O který okruh otázek máte zájem (A,B,C):
Budete chtít na symposiu přednést referát? Ano/Ne
Bude chtít na symposiu presentovat p
oster? Ano/Ne

Jestliže ano, uveďte prosím název a stručný obsah..

Název:
Abstrakt:

Pokud se nezaregistrujete na webovské straně www.udauk.cuni.cz/tycho

zašlete prosím tuto informaci na e-mailovou adresu: brahe@kav.cas.cz
nebo poštou na následující adresu:

Antonín Kostlán
Výzkumné centrum pro dějiny vědy
Legerova 61
120 00 Praha 2.

Sem se můžete obracet i se svými dotazy a náměty, těšíme se na Vaši účast.